Annika Schlyter

Annika Schlyter


samtalscoach

Jag använder mig av ett förhållningssätt som finns inom den klientcentrerade samtalet. Metoden bygger på Carl Rogers arbete och basen är att ge ett empatiskt bemötande som bygger på medmänsklighet, värme och respekt. Genom det här bemötandet får individen söka sina svar inom sig. Det finns inte något ”facit” utan det är du som går i samtal som skapar dina möjligheter. Under samtalscoaching finns det en plattform att utforska tillsammans.


Du kan känna dig trygg i att du är välkommen med alla dina problem, utan att bli dömd eller granskad. Jag strävar efter att acceptera dig precis som du är. Att lyssna till den personen som finns gömd inom dig. Att jag bryr mig om dig, ovillkorligen.


Carl Rogers har visat att det här hjälper individen att också acceptera alla delar av sig själv, vilket blir början till att läka. En av tankarna inom Rogers metod är att vi har en bild av hur vi är – självet – och en annan bild av hur vi skulle vilja vara. Det är vanligt att dessa bilder är långt ifrån varandra, att det finns en inkongruens mellan självet och idealsjälvet. Vid samtalscoaching påbörjas en process att närma sig sin egen kärna, att kunna våga ta av sig sina olika masker eller roller. I grunden av metoden finns antagandet om att vi alla föds med en förmåga att kunna ta emot och ge ovillkorlig kärlek.


Om du har behov av att få mer konkreta verktyg så använder jag mig även av KBT (Kognitiv beteendeterapi), som är en målfokuserad behandlingsform. Att människor har förmågan att vara oroliga eller rädda är något som är viktigt för att vi ska kunna skydda oss från faror. Men ibland tar oron över, så att den begränsar våra liv mer än vad som behövs. Då kan exponeringsträning vara mycket hjälpsamt. Detta är den mest centrala metoden inom KBT, som bygger på att man får utsätta sig för det som väcker oro. Att stanna kvar i situationer som man vill klara av, istället för att undvika. Detta sker gradvis och ju lättare individen får att klara av en uppgift, desto svårare kan nästa uppgift bli, till dess att individen har nått sina egna mål i terapin. Efter behandlingen är det även viktigt att fortsätta att träna på det som man har lärt sig.


Det är vanligt att ha samtal en gång per vecka i en inledningsfas. Ibland börjar man med två gånger per vecka. En terapi kan vara kort och intensiv och den kan också pågå under flera år.


Jag har en KBT-utbildning samt studerat klinisk psykologi. Eftersom jag inte är legitimerad psykoterapeut får jag regelbunden handledning i alla mina klientärenden av legitimerad psykolog och psykoterapeut.


Vanligtvis finns två hundar, Sima och Chanel, på motagningen. De är en blandras av Shih Tzu och Lhasa Apso och denna ras anses vara allegivänlig, de fäller knappt någon päls. De är små sociala hundar som tycker om att umgås. Vill du så kan de vara med i rummet när vi träffas, kanske vill du ha en av dem nära så du lättare kan slappna av? Om du är allergisk eller rädd för hundar kan du meddela mig innan så ser jag till att de inte är med när du kommer. 


Kostnad: 700 kr för 60 min

               500 kr för 45 min


Känn dig varmt välkommen! 

Copyright © All Rights Reserved