Parterapi

Annika Schlyter

De flesta relationer går igenom motgångar i sin relation, då är det vanligt att ifrågasätta relationen. Det kanske känns som ni börjar glida ifrån varandra? 


Ni kanske tvivlar men samtidigt har en önskan om att hitta tillbaka till varandra. I krisen finns en möjlighet att fördjupa relationen, men det kan vara svårt att på egen hand komma vidare. Då kan partsamtal vara en hjälp att komma tillbaka. Ofta är det kommunikationen som har minskat påtagligt, både den verbala och den fysiska. Här blir samtalscoachen en tolk mellan parterna.


Ett parsamtal behöver inte leda till att paret kommer närmare varandra. Ibland kan samtalet hjälpa individerna att få en så bra separation som möjligt. Samtalscoachen kommer aldrig försöka få någon av parterna att fortsätta relationen mot sin vilja.


Jag lägger stor vikt vid att båda parter ska känna att de blir lyssnade till och tar inte parti för någon. Det kan vara bra om varje individ har ett eller flera individuella samtal under partsamtalens gång.


Första steget i parsamtalet blir att försöka förstå var och ens behov och att kartlägga triggers som skapar låsningar eller irritation. Det är även viktigt att förstå vilka tidiga erfarenheter personerna har haft av nära relationer – vilka relationsmönster som har funnits under uppväxten. Nästa steg blir att hjälpa paret att se hur de individuella behoven kan synkroniseras eller komplettera varandra. Det innebär också att hjälpa paret att hitta strategier att hantera varandras känsliga sidor och triggers. Detta behöver vi översätta i konkreta handlingar som formuleras i målbeteenden.


Under parsamtalet får varje individ arbeta med sina specifika mål och vi utvärderar och förfinar mål och strategier till dess att paret kommer till en punkt där de inte längre känner behov av att fortsätta träffa samtalscoachen.


Har ni vidare frågor om parsamtal, mejla på info@annikasamtalscoach.se eller ring på telefonnummer: 072-270 94 69


Copyright © All Rights Reserved